Google+ Quả cân chuẩn
Tin công tyTin khuyến mãiTin công nghệ

Sản phẩm nổi bật
 
Danh sách sản phẩm: Quả cân chuẩn
Sắp xếp :
 • Bộ quả cân chuẩn F1 Từ 1mg- 200g

  6.500.000 VNĐ
   

  Bộ quả cân chuẩn F1 Từ 1mg- 200g

  Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 200g với mức độ chính xác cấp I. Sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không rỉ dùng để kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác cấp I. Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 200g bao gồm 23 quả cân được chế tạo theo quy định về hình dáng, kích thước vật liệu…và về cấp chính xác giúp bạn có thể dễ dàng hiệu chỉnh cân một cách chính xác nhất.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 500g

  7.500.000 VNĐ
   

  Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 500g

  Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 500g với mức độ chính xác cấp I. Sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không rỉ dùng để kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác cấp I. Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 500g bao gồm 24 quả cân được chế tạo theo quy định về hình dáng, kích thước vật liệu…và về cấp chính xác giúp bạn có thể dễ dàng hiệu chỉnh cân một cách chính xác nhất.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 1000g

  8.500.000 VNĐ
   

  Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 1000g

  Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 1000g với mức độ chính xác cấp I. Sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không rỉ dùng để kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác cấp I. Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 1000g bao gồm 25 quả cân được chế tạo theo quy định về hình dáng, kích thước vật liệu…và về cấp chính xác giúp bạn có thể dễ dàng hiệu chỉnh cân một cách chính xác nhất.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 2000g

  12.000.000 VNĐ
   

  Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 2000g

  Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 2000g với mức độ chính xác cấp I. Sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không rỉ dùng để kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác cấp I. Bộ quả cân chuẩn F1 từ 1mg- 2000g bao gồm 27 quả cân được chế tạo theo quy định về hình dáng, kích thước vật liệu…và về cấp chính xác giúp bạn có thể dễ dàng hiệu chỉnh cân một cách chính xác nhất.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 200g

  5.500.000 VNĐ
   

  Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 200g

  Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 200g là sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không rỉ dùng để kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác cấp II. Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 200g bao gồm 23 quả cân được chế tạo theo quy định về hình dáng, kích thước vật liệu và về cấp chính xác giúp bạn có thể dễ dàng hiệu chỉnh cân một cách chính xác nhất.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 500g

  6.500.000 VNĐ
   

  Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 500g

  Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 500g với mức độ chính xác cấp II. Sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không rỉ dùng để kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác cấp II. Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 500g bao gồm 24 quả cân được chế tạo theo quy định về hình dáng, kích thước vật liệu…và về cấp chính xác giúp bạn có thể dễ dàng hiệu chỉnh cân một cách chính xác nhất.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 1000g

  7.500.000 VNĐ
   

  Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 1000g

  Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 1000g là sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không rỉ dùng để kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác cấp I. Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 1000g bao gồm 25 quả cân được chế tạo theo quy định về hình dáng, kích thước vật liệu…và về cấp chính xác giúp bạn có thể dễ dàng hiệu chỉnh cân một cách chính xác nhất.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 2000g

  11.500.000 VNĐ
   

  Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 2000g

  Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 2000g là sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không rỉ dùng để kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác cấp I. Bộ quả cân chuẩn F2 từ 1mg- 2000g bao gồm 27 quả cân được chế tạo theo quy định về hình dáng, kích thước vật liệu…và về cấp chính xác giúp bạn có thể dễ dàng hiệu chỉnh cân một cách chính xác nhất.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • quả cân chuẩn F1 100g

  650.000 VNĐ
   

  quả cân chuẩn F1 100g

  Quả cân chuẩn F1 100g được làm bằng chất liệu inox 100% chống bị ăn mòn trong môi trường hoá chất, nước, bụi, oxy hoá nhằm kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác câp I. Quả cân được đựng bằng hộp nhôm có chốt đóng, có nhung trắng lót bảo vệ bên trong quả cân. Quả cân chuẩn F1 100g là sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn đo lường Việt Nam tại các chi cục Nhà nước và đạt chứng nhận OIML- R111 theo tiêu chuẩn quốc tế.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Quả cân chuẩn F1 200g

  850.000 VNĐ
   

  Quả cân chuẩn F1 200g

  Quả cân chuẩn F1 200g được làm bằng chất liệu inox 100% chống bị ăn mòn trong môi trường hoá chất, nước, bụi, oxy hoá nhằm kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác cấp I. Quả cân được đựng bằng hộp nhôm có chốt đóng, có nhung trắng lót bảo vệ bên trong quả cân. Quả cân chuẩn F1 200g là sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn đo lường Việt Nam tại các chi cục Nhà nước và đạt chứng nhận OIML- R111 theo tiêu chuẩn quốc tế.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Quả cân chuẩn F1 500g

  950.000 VNĐ
   

  Quả cân chuẩn F1 500g

  Quả cân chuẩn F1 500g được làm bằng chất liệu inox 100% chống bị ăn mòn trong môi trường hoá chất, nước, bụi, oxy hoá nhằm kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác câp I. Quả cân được đựng bằng hộp nhôm có chốt đóng, có nhung trắng lót bảo vệ bên trong quả cân. Quả cân chuẩn F1 500g là sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn đo lường Việt Nam tại các chi cục Nhà nước và đạt chứng nhận OIML- R111 theo tiêu chuẩn quốc tế.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Quả cân chuẩn F1 1Kg

  1.600.000 VNĐ
   

  Quả cân chuẩn F1 1Kg

  Quả cân chuẩn F1 1Kg được làm bằng chất liệu inox 100% chống bị ăn mòn trong môi trường hoá chất, nước, bụi, oxy hoá nhằm kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác câp I. Quả cân được đựng bằng hộp nhôm có chốt đóng, có nhung trắng lót bảo vệ bên trong quả cân. Quả cân chuẩn F1 1Kg là sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn đo lường Việt Nam tại các chi cục Nhà nước và đạt chứng nhận OIML- R111 theo tiêu chuẩn quốc tế.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Quả cân chuẩn F1 2Kg

  2.900.000 VNĐ
   

  Quả cân chuẩn F1 2Kg

  Quả cân chuẩn F1 2Kg được làm bằng chất liệu inox 100% chống bị ăn mòn trong môi trường hoá chất, nước, bụi, oxy hoá nhằm kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác câp I. Quả cân được đựng bằng hộp nhôm có chốt đóng, có nhung trắng lót bảo vệ bên trong quả cân. Quả cân chuẩn F1 2Kg là sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn đo lường Việt Nam tại các chi cục Nhà nước và đạt chứng nhận OIML- R111 theo tiêu chuẩn quốc tế.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Quả cân chuẩn F1 5Kg

  3.900.000 VNĐ
   

  Quả cân chuẩn F1 5Kg

  Quả cân chuẩn F1 5Kg được làm bằng chất liệu inox 100% chống bị ăn mòn trong môi trường hoá chất, nước, bụi, oxy hoá nhằm kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác câp I. Quả cân được đựng bằng hộp nhôm có chốt đóng, có nhung trắng lót bảo vệ bên trong quả cân. Quả cân chuẩn F1 5Kg là sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn đo lường Việt Nam tại các chi cục Nhà nước và đạt chứng nhận OIML- R111 theo tiêu chuẩn quốc tế.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Quả cân chuẩn F1 10Kg

  7.500.000 VNĐ
   

  Quả cân chuẩn F1 10Kg

  Quả cân chuẩn F1 10Kg được làm bằng chất liệu inox 100% chống bị ăn mòn trong môi trường hoá chất, nước, bụi, oxy hoá nhằm kiểm nghiệm cân phân tích, cân đĩa theo cấp chính xác câp I. Quả cân được đựng bằng hộp nhôm có chốt đóng, có nhung trắng lót bảo vệ bên trong quả cân. Quả cân chuẩn F1 10Kg là sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn đo lường Việt Nam tại các chi cục Nhà nước và đạt chứng nhận OIML- R111 theo tiêu chuẩn quốc tế.
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 
Giỏ hàng của bạn
Tổng: 0 sản phẩm
>> chi tiết <<
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ thanh toán
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
Dành cho quảng cáo