Google+ Máy chấm thi
Tin công tyTin khuyến mãiTin công nghệ

Sản phẩm nổi bật
 
Danh sách sản phẩm: Máy chấm thi
Sắp xếp :
 • Máy chấm thi trắc nghiệm TestPro 18

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm TestPro 18

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và Chấm tự động. -Khay nạp giấy chứa 50 bài thi -Tốc độ 18 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro20

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro20

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và chấm tự động. -Khay nạp giây chứa 50 bài thi -Tốc độ 20 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm Kodak Testpro20

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm Kodak Testpro20

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và Chấm tự động. -Khay nạp giấy chứa 50 bài thi -Tốc độ 20 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm HP testPro 25

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm HP testPro 25

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và Chấm tự động. -Khay nạp giấy chứa 50 bài thi -Tốc độ 25 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • HP TestPro 25 dành cho đại học cao đẳng

  0 VNĐ
   

  HP TestPro 25 dành cho đại học cao đẳng

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và Chấm tự động. -Khay nạp giấy chứa 50 bài thi -Tốc độ 25 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm HP testPro 40

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm HP testPro 40

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và Chấm tự động. -Khay nạp giấy chứa 50 bài thi -Tốc độ 40 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro25

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro25

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và chấm tự động. -Khay nạp giây chứa 50 bài thi -Tốc độ 25 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro30

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro30

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và chấm tự động. -Khay nạp giây chứa 50 bài thi -Tốc độ 30 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm Kodak Testpro45

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm Kodak Testpro45

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và Chấm tự động. -Khay nạp giấy chứa 50 bài thi -Tốc độ 45 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro40

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro40

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và chấm tự động. - 2 Khay nạp giây chứa 100 bài thi -Tốc độ 60 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm Canon TestPro60

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm Canon TestPro60

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và chấm tự động. - 2 Khay nạp giây chứa 100 bài thi -Tốc độ 60 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm Kodak Testpro 60

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm Kodak Testpro 60

  Cổng giao tiếp USB -Nạp và Chấm tự động. -Khay nạp giấy chứa 50 bài thi -Tốc độ 60 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro75

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro75

  Cổng giao tiếp SCSI -III/USB 2.0 -Nạp và Chấm tự động. -Khay nạp giấy chứa 500 bài thi -Tốc độ 75 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro 90

  0 VNĐ
   

  Máy chấm thi trắc nghiệm Canon Testpro 90

  Nhà sản xuất: Canon - Cổng giao tiếp SCSI -III/USB 2.0 -Nạp và Chấm tự động. -Khay nạp giấy chứa 500 bài thi -Tốc độ 90 bài thi / 1 phút
  Bảo hành: 12 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 
Giỏ hàng của bạn
Tổng: 0 sản phẩm
>> chi tiết <<
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ thanh toán
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
Dành cho quảng cáo