Google+ Bóng đèn máy chiếu EIKI
Tin công tyTin khuyến mãiTin công nghệ

Sản phẩm nổi bật
 
Danh sách sản phẩm: Bóng đèn máy chiếu EIKI
Sắp xếp :
 • EIKI SX2U

  0 VNĐ
   

  EIKI SX2U

  Độ sáng: 3.000 - 3.700; Bóng đèn: 440 W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI LC-X1000

  0 VNĐ
   

  EIKI LC-X1000

  Độ sáng: 2.300; Bóng đèn: 400 W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI LC-XC1 VC1

  0 VNĐ
   

  EIKI LC-XC1 VC1

  Độ sáng: 3.500, Bóng đèn: 200W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI LC-X999/990/984

  0 VNĐ
   

  EIKI LC-X999/990/984

  Độ sáng: 3000; Bóng đèn: 250W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI LC-XE10/SE10

  0 VNĐ
   

  EIKI LC-XE10/SE10

  Độ sáng: 2000 - 2.500; Bóng đèn: 200W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI LC-X5/LCX5L

  0 VNĐ
   

  EIKI LC-X5/LCX5L

  Độ sáng: 3.000; Bóng đèn: 300W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI LC-X4/LC-X4L/X4LA

  0 VNĐ
   

  EIKI LC-X4/LC-X4L/X4LA

  Độ sáng: 5.200 - 5.800; Bóng đèn:200W .
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI XT5

  0 VNĐ
   

  EIKI XT5

  Độ sáng: 6.500; Bóng đèn:300W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI XT4U/XT4

  0 VNĐ
   

  EIKI XT4U/XT4

  Độ sáng: 15.000; Bóng đèn: 330W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI XT3/XT9

  0 VNĐ
   

  EIKI XT3/XT9

  Độ sáng: 12.000; Bóng đèn: 300W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI UXT3

  0 VNĐ
   

  EIKI UXT3

  Độ sáng: 9.000 - 10.000; Bóng đèn: 250W
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI LC-X7

  0 VNĐ
   

  EIKI LC-X7

  Độ sáng: 7.700; Bóng đèn: 300W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI LC-X80

  0 VNĐ
   

  EIKI LC-X80

  Độ sáng: 9000; Bóng đèn: 330W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI X71/L

  0 VNĐ
   

  EIKI X71/L

  Độ sáng: 6.500; Bóng đèn: 330W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • EIKI XG210,XG110,XC1

  0 VNĐ
   

  EIKI XG210,XG110,XC1

  Độ sáng: 4.000 - 4.500; Bóng đèn: 300W.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 
Giỏ hàng của bạn
Tổng: 0 sản phẩm
>> chi tiết <<
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ thanh toán
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
Dành cho quảng cáo