Google+ Bóng đèn máy chiếu SANYO
Tin công tyTin khuyến mãiTin công nghệ

Sản phẩm nổi bật
 
Danh sách sản phẩm: Bóng đèn máy chiếu SANYO
Sắp xếp :
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO EF10NA

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO EF10NA

  Độ sáng: 3700 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 440 W UHP - Part: 6102983135
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO EF10

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO EF10

  Độ sáng: 2300 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 400W UHP lớn - Part: 6102835175 & 6102907698.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO XP45

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO XP45

  Độ sáng: 3000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 250W UHP lớn - Part: 610-293-5868.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO XP30

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO XP30

  Độ sáng: 2000-2500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 200W UHP lớn - Part: 610-285-48245.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO PLC-XP21N

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO PLC-XP21N

  Độ sáng: 3000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 300W UHP lớn - Part: 610-282-2755/(5001039)
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO PLC-XU60

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO PLC-XU60

  Độ sáng: 4.700 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 250W UHP lớn - Part: 610-308-1786/(5002037).
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO XF31/XF315N ,XF315NL

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO XF31/XF315N ,XF315NL

  Độ sáng: 6.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 250W UHP lớn - Part: 610-301-6047/ POA-LMP52.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO XF31N/NL

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO XF31N/NL

  Độ sáng: 6.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 300W UHP x 4 BÓNG - Part: 610-292-4848/ LMP39.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO XF60A,EF60A

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO XF60A,EF60A

  Độ sáng: 9.000- 12.000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 300W x 4 BÓNG - Part: 610 315 7689/LMP80.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO XF47

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO XF47

  Độ sáng: 10.000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 250W UHP x 4 BÓNG - Part:610-327-4928.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO XF42/46

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO XF42/46

  Độ sáng: 10.000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 250W UHP x 4 BÓNG - Part:610-327-4928.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO XF45,WF10,XF41

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO XF45,WF10,XF41

  Độ sáng: 7.700 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 200W x4 BÓNG - Part: POA-LMP49/ 610 300 0862
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO UF15

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO UF15

  Độ sáng: 4.000-5.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 300W UHP - Part: 610-300-0862/(5002023) LMP67
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO XF70

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO XF70

  Độ sáng: 6.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 330 W - Part: 610 3342788 / 610 3358093.
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Bóng đèn máy chiếu SANYO XP100L,WF20

  0 VNĐ
   

  Bóng đèn máy chiếu SANYO XP100L,WF20

  Độ sáng: 6.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 330 W - Part: 610 3342788 / 610 3358093
  Bảo hành: 3 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 
Giỏ hàng của bạn
Tổng: 0 sản phẩm
>> chi tiết <<
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ thanh toán
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
Dành cho quảng cáo