Google+ Máy huỷ Hpec
Tin công tyTin khuyến mãiTin công nghệ

Sản phẩm nổi bật
 
Danh sách sản phẩm: Máy huỷ Hpec
Sắp xếp :
 • Máy hủy tài liệu H-PEC S280

  1.830.400 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC S280

  .Máy Hủy H-PEC Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên của người sử dụng. Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ, máy dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy hủy tài liệu H-PEC S131

  3.344.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC S131

  Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ để đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc trong văn phòng. Máy hủy H-PEC dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 •  Máy hủy tài liệu H-PEC S292

  4.268.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC S292

  Máy Hủy H-PEC Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên của người sử dụng. Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ, máy dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy hủy tài liệu H-PEC C1608

  3.432.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC C1608

  Máy Hủy H-PEC Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên của người sử dụng. Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ, máy dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy hủy tài liệu H-PEC C8030

  22.946.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC C8030

  .Máy Hủy H-PEC Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên của người sử dụng. Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ, máy dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy hủy tài liệu H-PEC C2410

  4.268.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC C2410

  Máy Hủy H-PEC Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên của người sử dụng. Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ, máy dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy hủy tài liệu H-PEC C2006

  3.124.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC C2006

  Máy Hủy H-PEC Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên của người sử dụng. Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ, máy dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy hủy tài liệu H-PEC S516

  6.028.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC S516

  .Máy Hủy H-PEC Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên của người sử dụng. Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ, máy dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy hủy tài liệu H-PEC S130

  1.650.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC S130

  Máy hủy H-PEC S130 tốc độ hủy nhanh, độ ồn máy nhỏ. Hủy vụn tài liệu, tính bảo mật cao.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy hủy tài liệu H-PEC S420

  4.268.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC S420

  Máy Hủy H-PEC Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên của người sử dụng. Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ, máy dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy hủy tài liệu H-PEC S410

  3.124.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC S410

  Máy Hủy H-PEC Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên của người sử dụng. Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ, máy dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy hủy tài liệu H-PEC S310

  1.364.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC S310

  Máy Hủy H-PEC Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên của người sử dụng. Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ, máy dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 • Máy hủy tài liệu H-PEC S340

  1.474.000 VNĐ
   

  Máy hủy tài liệu H-PEC S340

  Máy Hủy H-PEC Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên của người sử dụng. Máy Hủy H-PEC đa dạng trong kiểu hủy ( hủy vụn và hủy sợi với nhiều kích cỡ sợi hủy khác nhau), tốc độ hủy lớn-nhỏ tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Độ ồn máy nhỏ, máy dễ di chuyển do có hệ thống bánh xe đẩy và được thiết kế gọn nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong văn phòng. Độ bền của máy chiếu H-PEC cao, bảo hành 36 tháng với thân máy và 10 năm với dao cắt.
  Bảo hành: 36 tháng
   
  Kho: Còn hàng
   
 
Giỏ hàng của bạn
Tổng: 0 sản phẩm
>> chi tiết <<
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ thanh toán
Thanh toán an toàn với Bảo Kim !
Dành cho quảng cáo